Cam Ürün Grubu Çevre Etiketi Kriterleri Yayımlandı

Cam Ürün Grubu Çevre Etiketi Kriterleri Yayımlandı
06 Ocak 2022 13:57

66/2010/AB sayılı Eko-Etiket Tüzüğü'ne uyum çalışmaları kapsamında 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Çevre Etiketi Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan cam ürün grubuna yönelik çevre etiketi kriterleri yayımlandı.

Ürünlerinde çevreye duyarlı/sürdürülebilir hammadde kullanan ve çevreye duyarlı ambalaj tercih eden firmalar çevre etiketi kullanıcısı olabilecekler.

Etiket için kriterler beş yıl geçerli olacak. Beş yıllık süre içinde, Çevre Etiketi Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde kriterler güncellenebilecek. Çevre Etiketi Kurulu'nun uygun görüşüne istinaden kriterlerin geçerlilik süresi uzatılabilecek. İlgili kriterlere EK'ten ulaşılabilir.

EK: Cam Ürünlerine Çevre Etiketi Verilmesine Dair Kriterler

Diğer Haberler