Çalışma İzni Görev Belgesi Hakkında

Değerli ASD Üyelerimiz,

Sayın Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere, İçişleri Bakanlığınca valiliklere 29.04.2021 tarihinde gönderilen "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelgede; daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirilmişti.

Genelgede, salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, hastalığın yayılımı ve başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumsal yükün artmaması açısından son derece önemli olduğu belirtilerek, üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere daha önce genelgelerle muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliğin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'de sona ereceği ifade edilmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün 02.05.2021 tarihinde Görev Belgesi Hakkında konulu yeni bir genelge yayımlanmıştır. Genelgeye göre; muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-Başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için, 29 Nisan tarihli daha önceki Genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre iki gün daha uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar kullanılmasına imkân tanınmıştır. Genelgeye Ek 1'den, Görev Belgesi Formuna ise Ek 2'den ulaşabilirsiniz.

Ek 1: Görev Belgesi Hakkında konulu yeni genelge

Ek 2: Görev Belgesi Formu

29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri / fabrika / imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi başvurusunda bulunabileceklerdir. Görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecektir.

e-Başvuru Sistemine bağlantıdan ulaşılabilir; https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru   

Başvuruda bulunan kişi sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısını alarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılmalıdır. İlgili genelgeye Ek 3'den ulaşabilirsiniz.

Ek 3: "Görev Belgesi Düzenleme" Konulu Genelge

Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesinin Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinin 7. maddesinde “üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar” yer almaktadır. Daha önce olduğu gibi Ambalaj Üreticileri bu kapsamda sokağa çıkma yasağından muaf olacaklardır.

İlgili listesinin 11. ve 21. maddeleri gereğince de, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar ve elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları da sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaklardır.

Alınan tedbirlerin tamamına ve sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla kısıtlamadan muaf olacakların tam listesine Ek 4'de yer alan genelgeden ulaşabilirsiniz.

Ek 4: Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi

ASD Ambalaj Binamız tam kapanma döneminde kapalı olacak, personelimiz mesai saatleri içinde uzaktan çalışacaktır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bağlantıda yer alan e-mail adresleri üzerinden bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.    

Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği