Atık İşleme Tesisleri Yönetmeliği Taslağı

Sayın ASD Üyeleri,

Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına ilişkin genel usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ile belirlenmiştir

Söz konusu Yönetmelikte, Yönetmeliğin Ek-4 atık listesinde tanımlanan atıkların yönetimine ilişkin esasların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, atıkların işlenmesi amacıyla faaliyet gösterecek atık işleme tesislerinin teknik kriterlerine ve sağlaması gereken şartlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla

Atık İşleme Tesisleri Yönetmeliği Taslağı hazırlanmıştır.

Gerekçe

Söz konusu Taslak Yönetmelik ve Görüş Bildirme Formu ekte sunulmakta olup, taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak, Görüş Bildirme Formuna işlenmek suretiyle, en geç 02.06.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar irem.ahi@tobb.org.tr adresine bildirmenizi rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği