Atık Getirme Merkezleri, Sıfır Atık Uygulamaları ve Yeniden Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi

Sayın ASD Üyeleri,

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız sektörümüzü ilgilendiren bazı mevzuatta değişiklik ve düzenleme yapmıştır.

12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler 9/10/2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu Yönetmelik değişikliğiyle yapılan düzenlemelerin uygulanmasına yönelik teknik usuller ise 31/12/2021 tarihli ve 2595501 sayılı Bakan Olur'u ile yayımlanan “Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar” ile düzenlenmiştir.

Yayımlanan usul esaslar ile sıfır atığın yaygınlaştırılması, israfın önlenmesi, tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık gibi malzemeler ile pipet ve ıslak mendil kullanımının azaltılması, kargo ve mesafeli satışlarda gereğinden fazla ambalaj kullanımının engellenmesi, plastik kullanımının azaltılması, gıda ve tekstil atıklarının önlenmesine ilişkin tedbirler, toptancı hallerinde ve pazar yerlerinde oluşan gıda atıklarının kaynağında ayrı biriktirilmesini sağlamak amacıyla biyobozunur atıklar için ayrı biriktirme ekipmanı yerleştirilmesi zorunluluğu, site, apartman ve villa tipi müstakil konutlar tarafından geri kazanılabilir atıklar için ayrı ekipman bulundurulması ile sıfır atık sisteminin en önemli unsurlarından olan vatandaşların atıklarını bırakabilecekleri “atık getirme merkezleri”nin teknik özelliklerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca biriktirme ekipmanı renginin seçiminde geri kazanılabilir atıklar için mavi, diğer atıklar için koyu gri, biyobozunur atıklar için kahverengi, cam atıklar için yeşil, plastik atıklar için sarı, metal atıklar için gri, kağıt atıklar için mavi, kompozit atıklar için turkuaz, bitkisel atık yağ için koyu mavi, atık ilaçlar için beyaz, tekstil atıkları için pembe, atık elektrikli ve elektronik eşyalar için mor renk kullanılacağı veya mevcut biriktirme ekipmanlarında atık türüne uygun renkte etiketleme, giydirme ve/veya renklendirme yapılabileceği düzenlenmiştir. Sıfır atık bilincinin ve farkındalığının artırılması ve uygulamanın yaygınlaştırılması için mahalli idareler tarafından süreli kampanyalar düzenlenmesi, vatandaşın atıklarını ayrı biriktirmesini teşvik edici organizasyonların yapılması, eğitim kurumlarında ise “sıfır atık öğrenci kulüpleri” nin oluşturulması hususları belirlenmiştir.

“Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar”a buradan ulaşılabilir.

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 17. Maddesinde 31 Aralık 2021 tarihli ve 2595628 sayılı Bakan Oluru ile güncelleme yapılmıştır.

Yapılan güncelleme ile sadece, “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 17. maddesinde gösterilen belirli uygulamalara geçiş/uyum süreci ulusal ölçekli merkezi bir depozito yönetim sistemine dâhil edilebilmesini teminen 1/1/2023 tarihine ötelenmiştir.

Yapılan güncelleme doğrultusunda 1/1/2023 tarihine kadar ulusal ölçekli merkezi depozito yönetim sisteminin hayata geçirilmesi ile birlikte yeniden/tekrar kullanılabilir depozitolu ambalajların üzerinde;
- Sisteme özgü standart “Depozitoludur” ibaresi bulundurulacak, 
- Sisteme özgü ulusal ölçekli EAN–GTIN kodu kullanılması ve satış belgelerinde “Depozito bedeli” nin ürün fiyatından ayrı gösterilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, depozitolu ambalajları piyasaya süren işletmeler tarafından sistemin sürdürülebilirliğinin korunması için Bakanlıkça belirlenecek miktarda teminat gösterilecektir.

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

Değerli bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği