Ambalaj Atıklarının 2022 Bildirimleri ve Ambalaj Bilgi Sistemi

Değerli ASD Üyelerimiz,

Ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin yürürlükteki yönetmelik; 26 Haziran 2021 tarihli 31523 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği dahilinde çalışmalar devam etmektedir.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı web sitesinde ilan edilen duyuruya göre; yeni yönetmelik kapsamında Ambalaj Bilgi Sistemi değerlendirme, bakım ve geliştirme çalışmaları amacı ile kullanıcı girişlerine 2021 yılı Temmuz ayında kapatılmış olup söz konusu sistemde değerlendirme, bakım ve geliştirme süreci halen devam etmektedir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince; tüm Ekonomik İşletmelerin (Ambalaj Üreticilerinin, Ambalaj Tedarikçilerinin ve Piyasaya Süren firmaların) bildirim ve beyanlarını Bakanlığın Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden her yıl Mart ayı sonuna kadar vermeleri gerekmektedir. Ancak Ambalaj Bilgi Sistemi değerlendirme, bakım ve geliştirme çalışmasına ilişkin süreç uzamış olup ekonomik işletmeler tarafından 2022 yılı için Mart ayı sonuna kadar yapılması gereken bildirimlerinin süresi Bakanlık tarafından belirlenecektir. Bu süreç içerisinde ekonomik işletmelerin bildirim ve beyan yükümlülükleri devam etmekte olup bu bilgilerin saklı tutulmaları gerekmektedir.

Değerli bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği