ADR Sertifikaları Hakkında Önemli Bilgilendirme

Sayın ASD Üyelerimiz,

Bilindiği üzere, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması konusunda taraf olduğumuz "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)" paralelinde hazırlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca hazırlanarak, ilk olarak 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, daha sonra söz konusu Yönetmelik revize edilerek 24/04/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 5. maddesinin 4. fıkrası gereğince, tehlikeli maddelerin karayoluyla ambalajlı olarak taşınmasında; ADR Bölüm 6'da tanımlanan ve Bakanlıkça veya ADR'ye taraf bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından test edilip UN sertifikası verilmiş olan ambalajların kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır.

ADR Kısım 6'daki ambalaj ve orta boy dökme yük konteyneri (IBC) için tasarım/tip onayı aldıktan sonra imalat aşamasında yapılması gereken testler ve uygulanması gereken kalite programı ile yeniden kullanılan ambalaj ve IBC'lerin periyodik muayeneleri hususunda, ADR Bölüm 6.1, 6.5 ve 6.6'da düzenlemeler yapılmıştır. Tasarım/tip onayı alınan bu ambalajlar için uygulanacak imalat yöntemi, test, işaretleme ve kalite güvence programı ile periyodik muayeneleri üretimi yapılan ülkedeki yetkili otoritenin onayına bağlı bulunmaktadır.

Ülkemiz Yetkili Otoritesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İnternet sitesinden yapılan 14.07.2020 tarihli duyurusuna göre; ADR'ye taraf olan yabancı ülkelerin yetkili otoritelerden sertifika alarak ADR Bölüm 6.1 ve 6.6 kapsamında ambalaj ve ADR Bölüm 6.5 kapsamında IBC üretimi yapan ülkemizdeki üretici firmaların, üretim yerleri ile ilgili TSE Türk Standartları Enstitüsü'nden "Üretim ve Üretim Yeri Uygunluk Sertifikası" almaları gerekmektedir. Ayrıca, kullanımda olan IBC'lerin periyodik muayenelerini yapan işletmelerin de ADR 6.5.4.4' e göre TSE'den onay almaları gerekmektedir.

Bu durum itibariyle,

  1. ADR' ye taraf olan diğer ülkelerin yetkili otoritelerinden tasarım/tip onay sertifikası alarak ülkemizde UN sertifikalı ambalaj/IBC ve benzeri kapların üretimini yapan ancak; Onay Kuruluşundan "Üretim ve Üretim Yeri Uygunluk Belgesi" bulunmayan işletmelere,
  2. Üretim ve üretim yeri uygunluk kontrolleri sırasında herhangi bir uygunsuzluğun tespiti halinde, Onay Kuruluşunca verilen süre içinde gerekli düzeltici faaliyetleri yerine getirmeyen işletmelere

Bakanlık tarafından uygulanacak idari para cezası yaptırımının yanı sıra tasarım/tip onay yetkisi alınan yurtdışındaki yetkili otoriteye alınan sertifikanın iptali için bilgilendirme yapılacağı aynı duyuruda bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ambalaj Sanayicileri Derneği