AB Döngüsel Ekonomi Paketi´nin II. Kısmı Yayınlandı

Sayın ASD Üyeleri,

Avrupa Birliği (AB) Döngüsel Ekonomi Paketi´nin II. Kısmı 30.11.2022 tarihinde yayınlandı. Yayınlanan kısım tek kullanımlık ambalaj, biyoplastik ve karbon giderimini kapsıyor. Avrupa Komisyonu'nun önerisinin olduğu şekilde kabul edilmesi durumunda:

Ambalaj ve ambalaj atıkları:

- Bütün ambalajların 2030'a kadar geri dönüştürülebilir olması öngörülüyor.

- Yeni ambalajlarda zorunlu geri dönüştürülmüş oranlar olacak.

-  Şirketler portfolyolarının bir kısmında tekrar kullanılabilir veya tekrar doldurulabilir ambalajlar sunacak.  

- Tüketicilerin doğru ayrıştırmasını sağlamak amacıyla AB içerisinde ortak bir geri dönüşüm etiketi uygulanacak.

- Bazı tek kullanımlık ambalajlar yasaklanacak.

Detaylı bilgi için: Ambalaj ve Ambalaj Atıkları ile ilgili AB mevzuatının revizyonu için teklif

Biyobazlı, biyoçözünür ve kompostlanabilir plastikler:

Pakette, farklı plastiklerin tanımı yapılıyor. Fosil bazlı plastiklerden daha çevreci oldukları koşullar ve uygulamalar açıklanıyor.

Detaylı bilgi için: Biyobazlı, biyolojik olarak parçalanabilen ve kompostlanabilir plastiklere ilişkin AB politika çerçevesi

Karbon giderimi:

AB çapındaki gönüllülük esasına dayanan bu ilk öneri güvenilir bir şekilde yüksek kaliteli karbon giderimlerinin onaylanmasını içeriyor. Öneri yenilikçi karbon giderim teknolojilerini arttırmayı amaçlıyor.

Detaylı bilgi için; Karbon giderimi için AB sertifikasyonuna ilişkin Yönetmelik önerisi
 

Bilgilerinize sunarız.
 

Saygılarımızla,
 
Ambalaj Sanayicileri Derneği