2022 GEKAP Tutarları Belirlendi

Malumlarınız olduğu üzere,T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından 31 Aralık  2019 tarihinde 30995 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete'de GEKAP “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik” yayınlanmış ve Çevre Kanunu'nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünler için bu ürünleri piyasaya süren/ithalat edenlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarına ilişkin detaylar belirlenmiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na beyan ve katılım payı ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.

Düzenleme plastik poşetler, lastikler, akümülatör, piller, madeni ve bitkisel yağlar, elektrikli ve elektronik eşyalar, ilaç kutu ve şişeleri ile plastik, metal, kompozit, kağıt karton, cam ve ahşap ambalaj ürünlerini kapsamaktadır.

31 Aralık 2021 tarih ve 31706 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2022/1)” ile 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları belirlenmiştir. İlgili tebliğe bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Tebliğde de açıklandığı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı  Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) uyarınca 2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

GEKAP konusuyla ilgili tüm mevzuata Derneğimiz web sitesinden de ulaşabilirsiniz: https://ambalaj.org.tr/tr/bilgi-merkezi-mevzuat-turkiyede-atik-yonetimi

GEKAP Beyannamesi üçer aylık dönemler halinde yılda dört kez verilmektedir.

Değerli bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği