2021 GEKAP Tutarları Belirlendi

Sayın ASD Üyelerimiz,

Malumlarınız olduğu üzere, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından 31 Aralık 2019 tarihinde 30995 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete'de GEKAP Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik yayınlanmış ve Çevre Kanunu'nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünler için bu ürünleri piyasaya süren/ithalat edenlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarına ilişkin detaylar belirlenmiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na beyan ve katılım payı ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.

Düzenleme plastik poşetler, lastikler, akümülatör, piller, madeni ve bitkisel yağlar, elektrikli ve elektronik eşyalar, ilaç kutu ve şişeleri ile plastik, metal, kompozit, kağıt karton, cam ve ahşap ambalaj ürünlerini kapsamaktadır.

30 Aralık 2020 tarih ve 31350 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1)” ile 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları belirlenmiştir. İlgili tebliğe bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Tebliğde de açıklandığı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı  Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

GEKAP konusuyla ilgili tüm mevzuat sırasıyla aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik(31/12/2019)

2021 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (05/02/2020)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu (05/02/2020)

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar (07.02.2020)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) (22.03.2020)

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (29.06.2020)

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (23.07.2020)

2020 yılı için GEKAP beyannameleri altı ayda bir verilecektir. İlk beyan verme süresi 4 Ağustos 2020 olan 2020 GEKAP için ikinci beyan verme süresi ise Ocak 2021 sonudur ancak 31.01.2021 tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 01.02.2021 gününe kadar verilmesi gerekmektedir. 2021 ve takip eden yıllarda ise GEKAP Beyannamesi üçer aylık dönemler halinde yılda dört kez verilecektir. 

Değerli bilgilerinize sunar,

 

Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği