PAYLAŞ

Misyon & Vizyon

Misyonumuz;

Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için;
  • Ambalaj sektöründe kavuşturucu ve bağlayıcı olmak,
  • Sektör gerçeklerini anlamak ve anlatmak.

Vizyonumuz;

"Ambalaj sanayi ve ticaretinin sürdürülebilir kalkınması, sosyal ve kültürel yaşamının geliştirilmesi için çalışan, ülkemizde tanınan saygın bir sivil toplum kuruluşu olmak" tır.