PAYLAŞ

GMP Eğitimini Başarıyla Düzenledik

GMP Eğitimi -2 Haziran 2015

(Gıda ile Temas eden Madde ve Malzeme Üreten İşyerleri için Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Eğitimi)

ASD Ambalaj Akademisi yeni eğitimler ile sektöre hizmet etmeye devam ediyor.2 Haziran Salı günü düzenlen GMP Eğitimi (Gıda ile Temas eden Madde ve Malzeme Üreten İşyerleri için Hijyen Esasları ve İyi Uygulamaları)  Kalite Sistem Grubu Yöneticisi Halil Temel tarafından verildi. Bilindiği üzere GMP (Good Manufacturing Practices) olarak bilinen İyi Üretim Uygulamaları, ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içermektedir ve ülkemizde zorunludur.

Eğitimde aşağıdaki başlıklar anlatıldı:

1- Gıda hijyeninin önemi, 2- Yönetimin Sorumlulukları, 3- Tehlike analizi ve risk değerlendirmesi, 4- Temel hijyen kuralları, a. Yerleşim ve Bina Tasarımı, b. Temizlik ve Dezenfeksiyon, c. Personel Hijyeni, d. İşletme Hijyeni, 5- Üretim Kuralları, a. Satın alma, b. Taşeron yönetimi, c. Hammadde kabul, d. Üretim, e. Ambalajlama, f. Depolama ve sevkiyat, g. Laboratuar, h. Kalibrasyon, i. Bakım, 6- Bulaların önlenmesi, a. Genel Şartlar, b. Mikrobiyolojik Bulaşmalar, c. Fiziksel Bulaşmalar, d. Kimyasal bulaşmalar, e. Alerjen yönetimi, 7- Personel Gereklilikleri

Eğitimlerle ilgili bilgi almak için emreerdogan@ambalaj.org.tradresine e-posta gönderebilirsiniz

 

 

Fotoğraflar